Archief van
Auteur: Dorien Meulenijzer

Oproep beschermingsmaterialen

Oproep beschermingsmaterialen

Er is al heel wat gezegd over beschermingsmaterialen, maar er zijn toch nog steeds zaken die ik blijf opmerken in de thuiszorg, als persoon met een hoge zorgnood. Bij deze wil ik ze toch nog eens aankaarten en enkele concrete voorstellen doen.

  • Er is nog steeds een gebrek aan beschermingsmateriaal in de (thuis)zorgsector.
  • Beschermingsmaterialen voor hulpverleners: Er zijn onvoldoende materialen om per patiënt een beschermingskit te voorzien. Hierdoor worden beschermingsmaterialen bv. handschoenen vaak los en per stuk vervoerd tussen de patiënten. Dat is in mijn ogen een veiligheidsrisico.
  • In dat kader heb ik besloten om zelf mijn station met beschermingsmaterialen te voorzien aan de ingang van mijn woning. Voor mezelf, mijn mantelzorgers en hulpverleners voldoende en steriele materialen die de woning niet verlaten. Dit kost me als cliënt minstens 250 euro per maand en een half uur zoekwerk per dag naar beschermingsmaterialen.

VOORSTEL: Ik ijver voor een terugbetaling van die kosten aan de cliënt. Het Vlaams Patiëntenplatform deed blijkbaar reeds een gelijkaardige oproep. Mijn beschermingsstation zien jullie op de foto.

  • Wat betreft materialen voor de cliënt en zijn mantelzorgers: er wordt voornamelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot zoeken en aankopen van de cliënt zelf. Die tendens van zelfregie en -zorg zien we al een hele poos in de gehandicaptensector, maar dit is geen evidentie voor personen met een beperking.

VOORSTEL: Kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een groepsaankoop met kwaliteitsvolle beschermingsmaterialen (maskers, alcogel, medische handschoenen, schorten) organiseren voor budgethouders en ook begeleiding verschaffen rond de aankoop ervan?

  • Er zijn heel wat initiatieven voor mondmaskers genomen door lokale overheden. Een goede zaak! Toch zijn de standaard mondmaskers niet altijd geschikt voor personen met een handicap. Maskers met lintjes zijn moeilijk aan te brengen als je geen kracht hebt in de armen. Personen met een auditieve beperking hebben nood aan maskers met venster in hun omgeving om te kunnen liplezen.

VOORSTEL: oproep aan lokale overheden om hier creatief mee om te gaan en een aanbod te doen aan hun inwoners met een handicap en hun loketpersoneel. Mijn zelf aangepaste mondmasker van de stad Leuven zien jullie op de foto.

  • Er is nog steeds weinig kennis over de beschermingsmaterialen bij hulpverleners zonder medische opleiding. Deze week hadden 3 van mijn assistenten hun masker binnenstebuiten en ondersteboven aan. Geen steen naar de zorgverleners. Tot voor de coronacrisis kregen enkel artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen te maken met beschermingsmateriaal. Nu verwacht men op korte termijn ook kennis bij andere zorgverleners. YouTube filmpjes zijn niet voldoende om deze hulpverleners te informeren.

VOORSTEL: oproep aan de zorgaanbieders, het RIZIV en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap om voldoende en individuele opleidingen te voorzien, begeleid door hulpverleners met een medische opleiding.

 

  

Dorien Meulenijzer: Voorzitter van de Leuvense gemeenteraad

Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wordt niet de voorzitter van de gemeenteraadszittingen vanaf januari 2019. Het nieuwe bestuur kiest bewust voor “een meer neutrale persoon” in de figuur van Dorien Meulenijzer (sp.a). Zij heeft een beperking en is meteen ook de eerste vrouw die de Leuvense gemeenteraad zal leiden.

Meer lezen:  https://www.hln.be/in-de-buurt/leuven/vrouw-met-beperking-voorzitter-van-gemeenteraad~ac82c55c/

Naar een toegankelijke stad tijdens grote evenementen

Naar een toegankelijke stad tijdens grote evenementen

Leuven 17/05/2018 – De stad Leuven doet al heel wat rond toegankelijkheid. Denk maar aan de adviesraad Toegankelijkheid, een raad die de stad adviseert over heel concrete projecten zoals nieuwe plannen van straten en gebouwen. Of aan de toegankelijke koopzondag van deze maand, waarbij shoppers met een beperking in de watten werden gelegd. Of de activiteiten in de Toegankelijkheidsstraat tijdens Leuven Autovrij waarbij de organisaties voor personen met een beperking in de kijkers staan. Of de ingebruikname van de inklapbare verzorgingstafel voor iets oudere kinderen met een beperking, die heel wat positieve reacties kreeg. Allemaal goede voorbeelden van hoe Leuven voortdurend werkt aan een toegankelijke stad voor inwoners en bezoekers.  Als het van Mattias Langens, Dorien Meulenijzer en Mich De Winter afhangt, komen daar binnenkort nog meer toegankelijke en mobiele toiletten bij. 

Reeds in 2012 opperde de adviesraad toegankelijkheid in zijn memorandum voor meer toegankelijke toiletten. Ondertussen zijn er best al wat bij gekomen, maar toch is er nog werk aan de winkel. Zeker en vast op en rond de Oude Markt kan het beter. ‘Op het Desomerplein en de Dirk-Boutslaan werden er ondertussen toiletten geïnstalleerd maar – voor bezoekers van de Oude Markt en omgeving –  bevinden deze zich wat te ver en zijn er te veel hoogteverschillen om snel tot bij de toiletten te geraken’, zegt Dorien Meulenijzer die zelf rolstoelgebruiker is. We snappen dat de stad niet overal toegankelijke toiletten kan plaatsen maar toch pleiten we voor extra investeringen, zegt Mich De Winter. Zeker en vast omdat op de Oude Markt de toiletten zich vaak in de kelder of op de eerste verdiepingen bevinden. Daarenboven hopen ze dat bij elk nieuwbouwproject gedacht wordt aan een toegankelijk toilet met een inklapbare verzorgingstafel.

Ook mobiele toiletten

Niet alleen pleiten de drie voor toegankelijke, permanente wc’s maar willen ze ook werk maken van toegankelijke toi toi’s, mobiele wc’s voor personen met een beperking tijdens evenementen. Deze cabines bieden meer ruimte aan mensen met een motorische beperking.  ‘De uitleendienst van de stad biedt nu reeds toiletwagens aan, waarom zouden organisaties dan ook geen toegankelijke Toi Toi’s kunnen ontlenen’, aldus Mattias Langens die zelf cafébaas is en organisator van verschillende evenementen . Op die manier wordt het voor de organisatoren van kleinere evenementen makkelijker gemaakt om toch aan die toegankelijkheid te denken.

Voorzieningen en assistentie

Een organisatie met kennis en ervaring over toegankelijke evenementen is Inter. Zij bieden al jaren kwaliteitsvolle voorzieningen en assistentie aan op zomerfestivals en sportieve evenementen zoals bijvoorbeeld Rock Werchter. Mattias Langens, Dorien Meulenijzer en Mich De Winter hopen dat ook deze organisatie in Leuven meer betrokken kan worden om de zomerevenementen nog meer toegankelijk en aangenaam te  maken voor personen met een beperking.

Mattias Langens,
Uitbater café Farao en Den Brosser, kandidaat sp.a Leuven lijst

Dorien Meulenijzer,
OCMW-raadslid sp.a Leuven

Mich De Winter,
Fractieleider sp.a Leuven

Kandidaat 14 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14/10!

Kandidaat 14 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14/10!

Dorien Meulenijzer: Kandidaat 14 sp.a-lijst Leuven

Ik ben Dorien Meulenijzer, 29 jaar en woon in centrum Leuven, in Sint-Maartensdal. Ik ben volop bezig met het verbouwen van een huis in de Nerviërsstraat, om het toegankelijk te maken. Een hele uitdaging, maar dat is tegelijk een ervaring die ik kan meenemen in mijn functie als adviseur toegankelijkheid bij de Stad Leuven.

Die job ligt me nauw aan het hart. Toegankelijkheid is een thema dat ik als ervaringsdeskundige al jaren opvolg: aan de KU Leuven waar ik​ het thema ‘werken met een arbeidshandicap’ onderzocht, daarna als voorzitter van de adviesraad Toegankelijkheid in Leuven en nu als adviseur toegankelijkheid.

Daarnaast heb ik als raadslid van het Leuvense OCMW en Zorg Leuven ook heel wat ervaring opgedaan. Zorgen voor elkaar is voor mij de hoeksteen van onze samenleving.

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij Museum M. Tijdens mijn studies geschiedenis aan de KU Leuven, raakte ik geprikkeld door cultuur en kunst, iets wat ik dus in Museum M ten volle kan beleven. Dit jaar staat ook voor de 15e keer Rock Werchter op mijn programma.

Mijn prioriteiten:

  • Een volledig toegankelijk openbaar vervoer zonder reservatieplicht, doorheen de binnenstad en in elke kern van de deelgemeenten waarbij alle haltes en bussen toegankelijk zijn.
  • Blijven ijveren voor meer zorg op maat in de zorgsector en een betere ondersteuning van mantelzorgers.
  • Verhuurders en projectontwikkelaars aanmoedigen om ook toegankelijke woningen te verhuren en te bouwen.

Wil je kennismaken met het hele Mee Met Mo team, surf dan naar www.meemetmo.be

“HOOG TIJD VOOR EEN TOEGANKELIJK EN BRUIKBAAR STATION!”

“HOOG TIJD VOOR EEN TOEGANKELIJK EN BRUIKBAAR STATION!”

“HOOG TIJD VOOR EEN TOEGANKELIJK EN BRUIKBAAR STATION!”

 Persmoment Sp.a Leuven 5 december 2017

Defecte liften en roltrappen, ouders die hun buggy de trap op slepen, ouderen en rolstoelgebruikers die zich moeizaam een weg banen naar het perron, toeristen met zware koffers op zoek naar liften … Al maanden lijkt het station van Leuven meer op een ingewikkeld hindernissenparcours dan op een publieke ruimte die voor iedereen aangenaam en toegankelijk zou moeten zijn.

Toegankelijk en bruikbaar

“Dit is een centrumstad als Leuven onwaardig. Hoe is het mogelijk dat duizenden reizigers hier dagelijks hinder van moeten ondervinden? Waarom doet de NMBS hier niets aan?”, vragen Dorien Meulenijzer en Mieke Vandermotte (sp.a Leuven) zich af. ‘Twee van de vijf liften op de passerelle waren weer defect tijdens het weekend, momenteel is er nog een buiten werking’, zegt Vandermotte. ‘Door een defecte lift werd vorige week voor mij een trein last-minute verlegd van spoor 2 naar spoor 4, met alle gevolgen van dien voor alle andere treingebruikers’, aldus Meulenijzer.

Liften en roltrappen die werken, zijn geen overbodige luxe voor vele reizigers. Elk perron zou op elk moment bruikbaar en toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarom vragen Meulenijzer en Vandermotte aan de NMBS om snel werk te maken van kwaliteitsvolle en functionerende liften. Ze stellen zich ook vragen bij de overeenkomst van de NMBS met de private partner die de liften beheert. Ook een goede en permanente werking van roltrappen vormt voor hen een dringende prioriteit.

Daarnaast komen Meulenijzer en Vandermotte met werkbare oplossingen en enkele principes voor een comfortabele, duidelijke en toegankelijke stationsomgeving.

 

Duidelijke informatie

 

Leuven station telt zes in/uitgangen en er passeren op werkdagen gemiddeld 33.000 reizigers. In die drukte is het niet vanzelfsprekend je makkelijk een weg te banen naar je bestemming, zeker niet als occasionele gebruiker of als je je moeilijk verplaatst (met rolstoel, rollator, buggy, reiskoffers, plooifiets,..). Bovendien moet je door wijzigingen van sporen en reistijden snel kunnen inspelen op die veranderingen.

Daarom zien Meulenijzer en Vandermotte een grote meerwaarde in duidelijke en geactualiseerde informatie. Ze vragen de NMBS te werken met kleurcontrasten of in gesproken vorm en ook op informeren door middel van pictogrammen en digitale apps. Dat is interessant voor een grote groep mensen, onder andere personen met een beperking, anderstaligen, ouderen of jongeren. Ook stewards die bezoekers helpen bij vragen of problemen zouden al veel kunnen oplossen.

‘Elke bezoeker moet op elk moment weten hoe je vlot op een spoor geraakt. Ook moet NMBS de reiziger beter informeren over hoe je de loketten, de ticketautomaten, de toiletten, de horecazaken enz. bereikt. Of hoe je het makkelijkst naar het stadscentrum wandelt of richting Kessel-Lo uitgaat’, zegt Vandermotte.

 

Meer dan alleen een toegankelijk gebouw 

Dorien Meulenijzer stelt tot slot dat toegankelijkheid gaat om meer dan enkel het gebouw zelf. Zo sluit een perfect toegankelijk gebouw zonder halte van openbaar vervoer in de buurt al een heleboel mensen uit. ‘Aan het Leuvense stationsgebouw zijn er bijvoorbeeld heel wat vervoermogelijkheden. Als rolstoelgebruiker kan ik echter geen van allen onmiddellijk gebruiken. De bus, trein en taxi moeten een hele tijd op voorhand gereserveerd worden voor een rolstoel. Daarom pleit ik voor een rolstoeltaxi die maximaal een half uur op voorhand aan te vragen is. Als hij niet bezet is voor een rolstoelgebruiker, dan kan de taxi ook andere bezoekers vervoeren. In het buitenland zijn er al mooie voorbeelden van dergelijke taxisystemen’, zegt Meulenijzer.

Meulenijzer en Vandermotte zullen deze principes ook verdedigen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, waar ze kandidaat zijn voor sp.a Leuven.

Meer info: