Oproep beschermingsmaterialen

Oproep beschermingsmaterialen

Er is al heel wat gezegd over beschermingsmaterialen, maar er zijn toch nog steeds zaken die ik blijf opmerken in de thuiszorg, als persoon met een hoge zorgnood. Bij deze wil ik ze toch nog eens aankaarten en enkele concrete voorstellen doen.

  • Er is nog steeds een gebrek aan beschermingsmateriaal in de (thuis)zorgsector.
  • Beschermingsmaterialen voor hulpverleners: Er zijn onvoldoende materialen om per patiënt een beschermingskit te voorzien. Hierdoor worden beschermingsmaterialen bv. handschoenen vaak los en per stuk vervoerd tussen de patiënten. Dat is in mijn ogen een veiligheidsrisico.
  • In dat kader heb ik besloten om zelf mijn station met beschermingsmaterialen te voorzien aan de ingang van mijn woning. Voor mezelf, mijn mantelzorgers en hulpverleners voldoende en steriele materialen die de woning niet verlaten. Dit kost me als cliënt minstens 250 euro per maand en een half uur zoekwerk per dag naar beschermingsmaterialen.

VOORSTEL: Ik ijver voor een terugbetaling van die kosten aan de cliënt. Het Vlaams Patiëntenplatform deed blijkbaar reeds een gelijkaardige oproep. Mijn beschermingsstation zien jullie op de foto.

  • Wat betreft materialen voor de cliënt en zijn mantelzorgers: er wordt voornamelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot zoeken en aankopen van de cliënt zelf. Die tendens van zelfregie en -zorg zien we al een hele poos in de gehandicaptensector, maar dit is geen evidentie voor personen met een beperking.

VOORSTEL: Kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een groepsaankoop met kwaliteitsvolle beschermingsmaterialen (maskers, alcogel, medische handschoenen, schorten) organiseren voor budgethouders en ook begeleiding verschaffen rond de aankoop ervan?

  • Er zijn heel wat initiatieven voor mondmaskers genomen door lokale overheden. Een goede zaak! Toch zijn de standaard mondmaskers niet altijd geschikt voor personen met een handicap. Maskers met lintjes zijn moeilijk aan te brengen als je geen kracht hebt in de armen. Personen met een auditieve beperking hebben nood aan maskers met venster in hun omgeving om te kunnen liplezen.

VOORSTEL: oproep aan lokale overheden om hier creatief mee om te gaan en een aanbod te doen aan hun inwoners met een handicap en hun loketpersoneel. Mijn zelf aangepaste mondmasker van de stad Leuven zien jullie op de foto.

  • Er is nog steeds weinig kennis over de beschermingsmaterialen bij hulpverleners zonder medische opleiding. Deze week hadden 3 van mijn assistenten hun masker binnenstebuiten en ondersteboven aan. Geen steen naar de zorgverleners. Tot voor de coronacrisis kregen enkel artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen te maken met beschermingsmateriaal. Nu verwacht men op korte termijn ook kennis bij andere zorgverleners. YouTube filmpjes zijn niet voldoende om deze hulpverleners te informeren.

VOORSTEL: oproep aan de zorgaanbieders, het RIZIV en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap om voldoende en individuele opleidingen te voorzien, begeleid door hulpverleners met een medische opleiding.

 

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *