Toegankelijkheid 2018

Toegankelijkheid 2018

Ik werkte als beleidsadviseur toegankelijkheid bij de Stad Leuven. Toegankelijkheid is een thema dat ik als ervaringsdeskundige al jaren opvolg met veel enthousiasme.

Iedereen, met of zonder beperking, moet volledig kunnen deelnemen aan het leven in de stad. Daarom schreef ik mee aan het programma van Sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 specifiek voor de thema’s toegankelijkheid en welzijn. De uitgebreide versie over toegankelijkheid vindt u hieronder.

Meer weten over het programma van Sp.a Leuven: https://www.meemetmo.be/programma/

Wonen

Mensen met een beperking kijken vaak aan tegen hoge kosten voor hun zorg en hebben het dan vaak nog eens zo moeilijk om een aangepaste woning te vinden. We kunnen hier op verschillende manieren iets aan doen.

1. We brengen het aanbod aan aangepaste woningen in kaart, ook in de deelgemeenten.

2. We definiëren wat een aangepaste woning juist omvat en creëren een richtlijn die minimaal overgenomen wordt door alle sociale huisvestingsmaatschappijen en verder gaat dan de huidige minimale richtlijn.

3. We brengen de nood aan aangepaste woningen in kaart.

4. We leggen een hoger percentage aan aangepaste sociale woningen vast.

5. We creëren een duidelijke wachtlijst voor personen met een handicap bij de maatschappijen. Nu zijn de wachtlijsten fictief.

6. We houden het project zelfstandig wonen in stand, indien er geen verder wettelijk kader wordt vastgelegd door Vlaanderen

7. We stimuleren privéeigenaars en projectontwikkelaars die een nieuwbouw zetten – al dan niet financieel- en ook een aantal aangepaste woningen willen voorzien.

8. We stimuleren privéeigenaars hun huurwoning te laten vastleggen als assistentiewoning, zodat deze nooit meer een andere functie kan krijgen. (cfr. cohousing Wijg & co)

9. We sensibiliseren verhuurders rond het toegankelijk maken van hun woningen voor personen met een beperking. Personen met een beperking kunnen hiervoor ook een subsidie krijgen via de provincie en Vlaanderen. Deze informatie bundelen we, zodat de zoektocht minder omslachtig is.

10. We maken advies rond woningaanpassingen meer bekend via de mutualiteiten en via de stadsdiensten.

11. We exploreren de mogelijkheden van de Hertogensite als nieuwe site waar wonen voor iedereen centraal staat, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan te gaan met Honk vzw, IZW (Zelfstandig Wonen) vzw, …

12. We creëren een werkgroep waarbij alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn (sociale huisvestingsmaatschappijen, de stad, de adviesraad, …) om te komen tot concrete realisaties.

 

Mobiliteit

De moeilijkheden die een beperking met zich meebrengt, zijn vaak de meest zichtbare. Oplossingen voor mensen met een beperking zijn nochtans evident en bieden bovendien een betere mobiliteit voor iedereen.

13. We ijveren voor een volledig toegankelijk openbaar vervoer zonder reservatieplicht, doorheen de binnenstad en in elke kern van de deelgemeenten waarbij alle haltes en bussen toegankelijk zijn en de chauffeurs een opleiding gekregen hebben.

14. Alle nieuwe bushaltes moet De Lijn aanleggen volgens de meest recente toegankelijkheidsnormen van de bushaltegids.

15. We richten een budgetvriendelijke rolstoeltaxi in zodat ook personen met een beperking of mensen die slecht ter been zijn, zich makkelijk en vooral zonder te moeten reserveren kunnen verplaatsen.

16. We blijven initiatieven van aangepast vervoer met reservatie zoals Dienst Aangepast Vervoer en Minder Mobielen Centrale stimuleren .

17. We richten 25 procent meer parkeerplaatsen voor personen met een beperking in in de binnenstad, verspreid over de verschillende zones.

18. We optimaliseren de parkeerkaart voor zorgverstrekkers, ook in de deelgemeenten, zodat zij geen tijd verliezen met parkeerplaats te zoeken.

 

Sport

19. We hebben aandacht voor zowel inclusief als aangepast sporten voor personen met een beperking door het financieel en communicatief ondersteunen van dergelijke sportinitiatieven.

 

Cultuur

Beperkingen zijn er zowel voor de toegankelijkheid van de evenementen zelf als de gebouwen.

20. De UiTPAS verloopt via een digitaal loket zodat ook personen met een beperking online kunnen reserveren en de korting voor kansengroepen kunnen krijgen zonder fysiek naar het loket te moeten gaan.

21. We werken aan een optimaal toegankelijke podiumkunstenzaal en stadhuis volgens de meest hoogstaande toegankelijkheidsnormen, ook voor acteurs met een handicap.

22. We bestendigen en breiden het toegankelijkheidsaanbod tijdens de evenementen van het Groot Verlof verder uit, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met erkende organisaties zoals Inter.

23. We bekijken hoe de EU Disability Card verder uitgerold kan worden – eventueel in samenwerking met de UiTPAS.

 

Infrastructuur

Het is beter om toegankelijkheid al meteen bij het ontwerp te voorzien dan achteraf dure en onhandige aanpassingen te moeten doen.

24. We blijven de adviesraad toegankelijkheid ondersteunen als officieel orgaan van experten en consulteren hen bij elk project in het openbaar domein.

25. We schakelen ervaringsdeskundigen als experten in voor het construeren van een optimaal toegankelijke openbare ruimte.

26. We plaatsen een permanent toegankelijk toilet in de buurt van de Oude Markt.

27. We breiden het aanbod van de uitleendienst van stad Leuven in functie van toegankelijkheid bv. met toegankelijke mobiele toiletten, uit.

 

Jeugd

Specifiek voor (ouders van) jonge kinderen zijn er nog een aantal hindernissen.

28. We hebben meer aandacht voor speeltuinen die toegankelijk zijn voor zowel kinderen als ouders met een beperking. We creëren speelruimtes waar ontmoeting centraal staat en ook aandacht besteed wordt aan het verkennen van de verschillende zintuigen.

29. We stimuleren initiatieven die inclusieve speelpleinwerkingen bevorderen.

 

Handel & horeca

De toegankelijkheid van heel wat Leuvense horeca- en handelszaken is de laatste jaren flink verbeterd dankzij een aantal soms eenvoudige maatregelen zoals de oprijplank die werd uitgedeeld. Op dit elan gaan we verder.

30. We stimuleren en informeren horeca-uitbaters en handelaars omtrent het toegankelijk maken van hun zaak voor personen met een beperking.

31. We gaan samenwerkingsverbanden aan met relevante horecaverenigingen en handelsorganisaties.

32. We brengen de toegankelijkheid van alle horeca- en handelszaken in kaart.